IOT

English        German        Greek        Italian        Lithuanian        Portuguese        Spanish 

IoE Vadovas
Santrauka
Kuria ir kontroliuoja funkcines bei technines informacinės sistemos raidas atitinkamoje verslo srityje. Analizuoja informacinę sistemą, skirtą verslo našumui gerinti.

Misija
Kontroliuoja ir įgyvendina esamų taikomųjų programų ir techninės priežiūros veiklos atnaujinimus, atsižvelgiant į poreikius, išlaidas ir planus, dėl kurių susitarta su vidiniais vartotojais. Užtikrina paslaugų kokybę ir vidinį vartotojų pasitenkinimą. Nurodo sritis, kuriose reikia tobulinti informacinę sistemą verslo tikslams pasiekti ir stebėti pokyčių valdymo poveikį. Prisideda prie bendrųjų verslo organizacijos funkcinių reikalavimų IT sprendimų srityje. Analizuoja verslo poreikius ir paverčia juos IT sprendimais.

Rezultatai
a. Atskaitingas
- Projektų portfelis
- Verslo reikalavimai
b. Atsakingas
- Sprendimo specifikacij
- Verslo atvejis
- Verslo santykiai
c. Padėjėjas
- Verslo planas
- IT strategijos ir įgyvendinimas
Pagrindinės užduotys
- Atsakomybė už informacinių technologijų plėtros valdymą verslo srityje - numatyti informacinės sistemos pakeitimus ir poveikį verslui bei atvirkščiai - Įforminti, konsoliduoti ir skatinti informacinės sistemos konfigūracijos plėtrą - Įvertinti informacinių sistemų aktualumą verslo srityje - Sukurti žinių bazę - Prisidėti prie organizacijos verslo plano parengimo - Nustatyti sritis, siekiant pagerinti verslo procesus, teikiant galimus IT sprendimus, atitinkančius IT strategiją - Sukurti reikalavimus , specifikacijas, verslo procesus ir verslo atvejus, susijusius su siūlomais sprendimais;

Veiklos rodiklis
Verslo reikalavimų tinkamumas atsižvelgiant į verslo planą
e. kompetencijos
1 dimensija 2 dimensija 3 matmuo (susijęs su EKS lygiais 3–8)
e-1 e-2 e-3 e-4 e-5
PLANAVIMAS A1: IT ir Verslo strategijos suderinimas
PLANAVIMAS A3: Verslo planų suderinimas
ĮGALINIMAS D10: Informacijos ir žinių valdymas
ĮGALINIMAS D11: Poreikių nustatymas
VALDYMAS E2: Projektų ir portfelių valdymas
VALDYMAS E5: Proceso optimizavimas
VALDYMAS E7: Verslo pokyčių valdymas