IOT

English        German        Greek        Italian        Lithuanian        Portuguese        Spanish 

IoE Išmaniųjų miestų ekspertas
Santrauka
Išmaniųjų miestų / rajonų valdymas naudojant pažangius IT ir elektronikos sprendimus.

Misija
Analizuoja ir stebi pagrindinius elektros energijos srautus, susijusius su energijos gamyba, saugojimu ir vartojimu pažangaus miesto kontekste. Kuria novatoriškus sprendimus, grindžiamus pažangių IT technologijų naudojimu, siekiant pagerinti bendrą sistemos efektyvumą ir elektros energijos judumo optimizavimą, atsinaujinančių energijos šaltinių integravimą į vietinį elektros tinklą.

Rezultatai
a. Atskaitingas
- Sistemos veikimo vertinimas
b. Atsakingas
- Techniniai projektai
- Naujausias technologijos integravimo pasiūlymas
c. Padėjėjas
- Optimizavimo planas
- Integruoti sprendimai
- Patvirtinti sprendimai
- Sprendimų dokumentacija
Pagrindinės užduotys
- Analizuoja duomenis iš atitinkamų veiklos sričių išmaniuosiuose miestuose ir rajonuose - Imituoja ir prognozuoja energijos valdymo strategijas, susijusias su energijos gamyba, saugojimu ir vartojimu išmaniuosiuose miestuose - Remia viešojo administravimo institucijas, kuriant plėtojamos elektros mobilumo įkrovimo infrastruktūrą - kuria sprendimus ir rekomenduoja patobulinimus.

Veiklos rodiklis
Sprendimų įgyvendinimo veiksmingumas ir efektyvumas
e. kompetencijos
1 dimensija 2 dimensija 3 matmuo (susijęs su EKS lygiais 3–8)
e-1 e-2 e-3 e-4 e-5
PLANAVIMAS A7: Technologijų tendencijos stebėjimas
PLANAVIMAS A9: Išradimai
KŪRIMAS B4: Sprendimų įgyvendinimas
VYKDYMAS C4: Problemų valdymas
VALDYMAS E5: Proceso optimizavimas
VALDYMAS E6: IT kokybės valdymas

Last Event

Last Partner's Meeting: 29 June 2019 (virtual)

EDUCON 2020 Conference - Special Session on IoT Education April 2020 - Porto (Portugal)

Follow Us!

IoE Project Facebook Page LinkedIn Account of the ProjectYoutube Channel of the Project